Centrallager för reservdelsgrossist

Centrallager för reservdelsgrossist

Växande lager och bristande uppföljning

Organisationen hade utmaningar med sitt växande lager och upplevde samtidigt brister i tillgänglighet på centrallagret. Man hade nyligen köpt in systemstöd för planering och inköp, men upplevde att man inte lyckades utnyttja dess fulla potential. Det saknades rutiner och roller för att säkerställa en effektiv sälj- och planeringsprocess (Sales & Operations Planning).

Coact hjälpte organisationen att sätta upp rutiner och roller för S&OP. Ett led i denna utveckling var att säkra parametersättning och uppföljning i systemen.

Systemstödet fick inte rätt förutsättningar

Organisationens aggressiva kampanjande inom vissa sortiment innebar att systemet inte fick arbeta “ostört”, vilket i sin tur ledde till undermålig planering inom vissa segment. Istället för att möta utmaningar med systematik och planering, pushade säljorganisationen för att möta låg leveranssäkerhet genom att bygga större lager.

Brister i uppföljning av insamlade data ledde till att kommersiella beslut fortfarande fattades på ”magkänsla”.

Segmentering och parametersättning möjliggjorde uppföljning

För att mäta utvecklingen hjälpte Coact till att segmentera sortimentet och sätta mål på respektive segment. Segmenteringen avgjorde också vilket sortiment som skulle hanteras automatiskt och vilket som krävde manuell handpåläggning.

Uppsättning av tvärfunktionellt forum lade basen för effektiv S&OP

Grunden i att förbättra arbetsmetoden är att skapa ett engagemang för helheten. Coact satte upp ett tvärfunktionellt forum för att skapa förståelse igenom hela processen ifrån inköpsplanering till försörjning och tillgänglighet.

Med bättre styrning på processen och bas i det automatiska planeringssystemet kunde sälj- och inköpsorganisationerna fokusera sin energi på det verkligt värdeskapande delarna.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss