Bättre utnyttjande av systemstöd för inköp

Växande lager och bristande uppföljning

Organisationen hade utmaningar med sitt växande lager och upplevde samtidigt brister i tillgänglighet på centrallagret. Man hade nyligen köpt in systemstöd för planering och inköp, men upplevde att man inte lyckades utnyttja dess fulla potential. Det saknades rutiner och roller för att säkerställa en effektiv sälj- och planeringsprocess (Sales & Operations Planning).

Coact utvecklade och implementerade, tillsammans med kundens organisation, rutiner och roller för S&OP. Ett led i denna utveckling var att säkra parametersättning och uppföljning i systemen.

Systemstödet fick inte rätt förutsättningar

Organisationens varierande säljmönster innebar att systemet inte fick arbeta “ostört”, vilket i sin tur ledde till bristfällig planering inom vissa segment. Istället för att möta utmaningar med systematik och planering, pushade säljorganisationen för att möta låg leveranssäkerhet genom att bygga större lager.

Brister i uppföljning av insamlade data ledde till att kommersiella beslut fortfarande fattades på ”magkänsla”, trots tillgång till kompetenta prognosverktyg.

Segmentering och parametersättning möjliggjorde uppföljning

För att mäta utvecklingen och möjliggöra differentierad styrning, hjälpte Coact till att segmentera sortimentet och sätta mål på respektive segment. En följd är att segmenteringen också kan avgöra vilket sortiment som skall hanteras automatiskt och vilket som kräver manuell handpåläggning.

Uppsättning av tvärfunktionellt forum lade basen för effektiv S&OP

Grunden i att förbättra arbetsmetoden är att skapa ett engagemang för helheten. Coact satte upp ett tvärfunktionellt forum för att skapa förståelse igenom hela processen ifrån inköpsplanering till försörjning och tillgänglighet. Parallella processer identifierades och inkluderades i projektet. Inom ramen för forumet harmoniserades och likriktades de olika prognoserna som fanns inom sälj och planering.

Med bättre styrning på processen och bas i det automatiska planeringssystemet, kunde sälj- och inköpsorganisationerna fokusera sin energi på de verkligt värdeskapande delarna.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss