Vi är ett konsultbolag som hjälper organisationer att realisera sina strategier och idéer

Code of Coact - vår tro

Det är i mötet mellan människor vi tror att magin för framgångsrik strategisk implementering uppstår. Vi är pragmatiska och ödmjuka inför våra kunders situationer, men vågar utmana givna förutsättningar och arbetssätt. Med varje projekt följer nya utmaningar. Därför är det naturligt för oss att anpassa och kombinera väl beprövade metoder med nya verktyg och tekniker. Coact bygger på erfarenheter ifrån olika branscher och uppdrag. Vi har förmågan att driva små och stora projekt från vision till implementering och uppföljning.

Code of Coact - vår tro

Vårt team

Peter Magnusson

Peter Magnusson

Peter har 20 års erfarenhet som konsult inom inköp och logistik. Branschfokus har varit detalj- och e-handel samt transport. Tidigare linje-erfarenhet från förpacknings- och verkstadsindustri samt mindre styrelseuppdrag. Projekttyper från strategi, förändringsledning/ implementering, digitalisering, due dilligence till mindre avgränsade projekt och förstudier i både stora och mindre företag.

peter.magnusson@coact.se
0703 - 48 65 23

Fredrik Olsson

Fredrik Olsson

Fredrik är Supply Chain Management expert med +20 års erfarenhet. Genomfört stort antal implementeringsprojekt inom hela försörjningskedjan på strategisk, taktisk och operativ nivå med erfarenhet inom både B2B, B2C och e-handel. Lång erfarenhet av utvecklingsprojekt inom planering och lager, både manuella och automatiska. Bred erfarenhet från olika branscher och olika typer av internationella projekt.

fredrik.olsson@coact.se
0767 - 78 59 23

Ola Cewers

Ola Cewers

Ola har mer än 10 års erfarenhet som konsult, projektledare och rådgivare inom Operations & Supply Chain relaterade utmaningar och förändringsprojekt, både nationellt och globalt. Under hela karriären har det funnits en stark koppling emot hur digitala möjligheter kan stötta för att realisera uppsatta mål. Kunskap ifrån flera branscher som detalj- och e-handel, dagligvaruhandel, tillverkande industri och energi.

ola.cewers@coact.se
0704 - 53 57 44

Carl Andersson

Carl Andersson

Carl har fem års erfarenhet av arbete i projekt inom logistik och rörelsekapital samt med relaterade analyser inom leveransförmåga, lager- och transport effektivitet samt lagerdesign. Har erfarenhet ifrån tillverkande industri, transport, grossistverksamhet och fastighetsbranschen.

carl.andersson@coact.se
0733 - 09 13 07

Daniel Lindberg

Daniel Lindberg

Daniel har mer än 20 års erfarenhet som projektledare och rådgivare inom strategiutveckling, strategiimplementering, förvärvsrådgivning samt Operations & Supply Chain. Har djupgående branschkunskaper inom detaljhandeln, transport/logistik och fastigheter.

daniel.lindberg@coact.se
0703 - 81 09 01

Erik Rundgren

Erik Rundgren

Erik har främst arbetat i projekt inom Supply Chain, inköp och rörelsekapital och har branscherfarenhet ifrån bl.a. tillverkning, reservdelar och media. Stark analytisk förmåga och erfarenhet av ett flertal BI- och analysverktyg. Mångsidig bakgrund med anställningar för Försvarsmakten och Utrikesdepartementet, i Sverige och utomlands.

erik.rundgren@coact.se
0709 - 16 97 81

P-O Möller

P-O Möller

P-O har mer än 25 års erfarenhet från strategiska uppdrag och projektledning inom framför allt lagerfastighetsutveckling, transport & logistik, detalj- och e-handel, fordons- och tillverkande industrin. Har gedigen svensk och internationell erfarenhet att leda organisationer, driva strategiutveckling, -realisering och genomförande av transformationsprogram.

po.moller@coact.se
0727 - 18 31 29

Anna Lager

Anna Lager

Anna är utbildad industriell ekonom vid Lunds Tekniska Högskola med en masterinriktning på affär och innovation. Efter examen arbetade Anna som trainee inom energibranschen med fokus på projektledning. Anna har erfarenhet av arbete inom försörjningskedjor, detaljhandel samt energibranschen.

anna.lager@coact.se
0735 - 25 51 62

Är du intresserad av att jobba med oss?

Vi värdesätter att alla kollegor har en stor frihet och ansvar med möjligheter till personlig utveckling. Vår entreprenöriella anda genomsyrar det dagliga arbetet och alla medarbetare har stor chans att påverka utvecklingen.

Läs mer om att jobba med oss

Malmö, The Ground

Coact sitter sedan bolagets uppstart på The Ground i Malmö. The Ground är en co-working-hub för experter inom tech, digitalisering och hållbarhet. Att sitta i en co-working-miljö skapar förutsättningar för kontakt och samarbeten med bolag som ligger i framkant och driver innovation inom områden som vi själva verkar inom.

Malmö, The Ground

Göteborg, Lindholmen

Under 2021 etablerade sig Coact i Göteborg och sitter på Spaces Brygghuset på Lindholmen. På Lindholmen finns ett brett nätverk av både etablerade och nystartade företag med fokus på att skapa morgondagens mobilitetslösningar. Områdets företagande öppnar upp för både starka samarbeten och kunskapsutbyten.

Göteborg, Lindholmen