Integritetspolicy

För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter står sist i denna policy.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Coacts verksamhemt är Coact Nordics Kommanditbolag (969794-6888) personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. För vår webbplats används följande två personuppgiftsbiträden som är mer beskrivna enligt kommande två stycken.

  • Plausible Analytics för användarstatistik för vår webbplats
  • Crisp för chattfuktion på vår webbplats

Användarstatistik för vår webbplats

Webbplatsen anropar ett skript från statistiktjänsten Plausible Analytics. Tjänsten är baserad, och behandlar statistikdata, inom EU.

Statistiken samlas in anonymt utan att använda kakor. Statistiken använder vi bland annat för att följa upp hur många som besöker vår webbplats, hur besökarna navigerar till och på webbplatsen samt och vilken teknik de använder.

Mer om hur behandling av data sker går att läsa hoss Plausibles datapolicy

Chattfunktion på vår webbplats

Vi använder oss av en chatt-funktionalitet på hemsidan för att möjliggöra enkel och smidig kontakt med vår besökare på vår webbplats. När tjänsten anropas görs det genom ett skript emot Crisp (Crisp IM SARL). Denna funktionalitet är inbäddad på hemsida och i de fall du fyller i information genom denna chatt sparas ditt meddelande, inskickade uppgifter samt din IP adress hos Crisp. Dessa uppgifter används och lagras externt för att eventuellt kunna svara tillbaka på din inskickade fråga och meddelande.

Mer om hur behandling av data sker går att läsa hoss Crisp GDPR Compliance

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Eventuella personuppgifter som kommer Coact till del inom ramen för datainsamling i projekt tas bort i samband med projektavslut.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta n.n. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontaktuppgifter

hej@coact.se

0704 - 53 57 44

Coact Nordics Kommanditbolag (969794-6888)

Bredgatan 4, 211 30 Malmö