Coacting - tillsammans med våra kunder uppnår vi framgångsrika förändringar

Vi är ett konsultbolag som hjälper organisationer att realisera sina strategier och idéer

Vi är ett personligt och pragmatiskt konsultbolag med spetskompetens inom Operations & Supply Chain Management. För att vara framgångsrika i projekt kombinerar vi lång erfarenhet av komplexa förändringsprojekt med djup expertis inom våra tjänsteområden. Vi driver projekt faktabaserat och lösningsorienterat, med utarbetade metoder/verktyg för förändringsledning, där vi arbetar med både hårda och mjuka faktorer.

Vi är ett konsultbolag som hjälper organisationer att realisera sina strategier och idéer

Coact utgörs av drivna problemlösare med gedigen och mångårig erfarenhet från flera olika branscher

Hos oss finns individer och inte personal, vi är experter som vågar utmana och som är lyhörda till våra kunders behov och möjligheter.

Läs mer om oss

Utveckla. Etablera. Realisera.

Coact vill stötta våra kunder från definiering av förändringen tills den är genomförd och resultatet är uppnått. För att realisera framgångsrika förändringar arbetar vi tvärfunktionellt, operativt och datadrivet tillsammans med våra kunder.

Utveckla. Etablera. Realisera.