Centrallager för reservdelsgrossist

Splittrad logistiklösning begränsade tillväxten och effektiviteten

Organisationen hade vuxit organiskt och genom förvärv. Det ledde till att logistikorganisationen blev delad, med parallella flöden och olika servicenivå för olika marknader och sortiment. Logistikorganisationen kämpade med tuffa ledtidskrav och växande sortiment. Tillväxten möttes genom att addera nya lagerbyggnader till befintlig struktur. Förutom låg effektivitet, innebar förutsättningarna att dåvarande logistiklösning så småningom också skulle komma att begränsa fortsatt tillväxt.

Val av distributionsstruktur

Coact fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för ökat leveranserbjudande och fortsatt expansion. I ett flertal steg utreddes vilken distributionsstruktur, från leverantör till slutkund, som skulle vara optimal i framtiden. Utvärdering gjordes genom dimensionering av lager, avseende närhet till kund, antal och storlek. Valet av lösning gjordes utifrån strategiska aspekter, som kunderbjudande samt kostnad och investeringsbehov.

Ett nytt centrallager för lönsam tillväxt

Förstudien fastställde att ett nytt, automatiserat, centrallager var det bästa sättet att försörja verksamheten på. Det nya centrallagret skulle försörja samtliga detaljister, förbättra ledtider och tillgänglighet samt harmonisera servicenivån på sin marknad. Dessutom skulle det ha kapacitet för långsiktig tillväxt i både säljvolym och sortiment.

God kommunikation var en förutsättning för effektiv problemlösning

En stor utmaning vid lagerprojektering är att undvika suboptimering och säkerställa en hög totaleffektivitet. Coact arbetade tillsammans med kundens organisation och med leverantörer inom olika områden: kommunikation med beslutsfattare, projektledning, detaljdesign och upphandling av det nya centrallagret. För att säkerställa gränssnitten mellan olika funktioner valde projektgruppen att arbeta nära potentiella leverantörer tidigt i upphandlingsfasen. Samarbetet med fastighetsutvecklare, automationsleverantör och WMS-leverantör hjälpte till att identifiera flaskhalsar och dimensionera kritiska element, redan tidigt i designstadiet.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss