Etablering av central e-handelsverksamhet

Etablering av komplett centraliserad e-handelsverksamhet för att möte kraftigt ökad efterfrågan

Dagligvaruhandeln har de senaste åren sett en kraftigt ökad efterfrågan att kunna handla mat över nätet. För att möta den snabbt ökade efterfrågan av e-handlad mat var vår klients ambition att skapa en centraliserad e-handelsverksamhet.

I en uppstartsfas har vår klient tillgodosett marknaden genom att plock, pack och leverans har skötts av den enskilda butiken. För att nå lönsamhet har behovet växt fram att centralisera plock och pack samt att utleverans sker i egna fordon till butik, alternativt hem till kund.

I de båda centrala e-handelsprojekten, manuellt plocklager och högautomatiserat lager för e-handel av livsmedel, hade Coact flera ledande roller med uppdrag att ansvara för projektledning, etablering och driftstart. Det högautomatiserad lagret, ett av de första automatiserade lagren i Sverige inom e-handel för livsmedel, ska skapa förutsättningar för en långsiktigt lönsam e-handel.

Projektledning av etablering nytt plocklager och ett av de första automatiserade lagren inom e-handel för livsmedel

Coacts hade under flera år ledande roller inom projektet från projektering till driftstart, med ansvar att bl.a:

  • säkerställa byggnation och installationer
  • säkerställa verksamhetens krav
  • säkerställa installation av system- och automationslösning från ledande automationsleverantör av konsumentprodukter inom dagligvaruhandeln
  • detaljdesigna arbetssätt, processer och rutiner inom planering, lager och transport, såväl taktiska som operativa.
  • etablera och dimensionera ny organisation och nya roller
  • säkerställa rätt utbildning på olika roller
  • detaljplanera driftsättning och upprampning, med överflytt av volymer från temporärt manuellt plocklager, utan att detta skulle påverka kunder
  • driftsättning och upprampning

Trots stora utmaningar levererades projekten enligt plan

Trots yttre störningar etablerades och driftsattes vår klients nya e-handelsverksamhet inom utsatt tid, utan störningar och med bibehållen eller högre effektivitet och leveranskvalitet.

Projektet genomfördes till stor del under pandemin vilket utmanade beprövade sätt att projektleda. Genom mycket nära samarbete med nyckelpersoner, involvering av verksamheten och frekventa möten digitalt kunde projektet ändå ledas och styras med mycket gott resultat. Detta kräver dock god kunskap och tidigare erfarenhet av både projektledning och etablering av nya lagerverksamheter, vilket Coact besitter.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss