Förbättrat arbetssätt för kassaflödesprognos

Kraftiga förändringar internt och i omvärlden ställde högre krav på intern kontroll

Händelserna i världen mellan 2020-2022 grävde djupa hål i kassan och innebar även en hög volatilitet som var svår att planera. Detta var huvudsakligen kopplat till förändringar på globala transport- och råvarumarknaden, men även p.g.a. intern påverkan: tidigare stabil kassa innebar att man inte arbetat så detaljerat med kassaflödesprognos; stark tillväxt på en marknad med utmaningar inom tillgång till inköpta varor hade gjort att lagerstyrning inte varit i fokus; högt investeringsläge underlättade tillgång på kapital.

Standardisering och ökad kommunikation

En snabb genomlysning visade att olika bolag inom koncernen arbetade på olika sätt och beroenden bolagen emellan inte var i synk inför framtagande av kassaprognosen. På kort tid sattes enkla regler upp för hur kassaprognosen skulle tas fram på liknande sett i de olika bolagen, vem som skulle göra vad och hur det skulle rapporteras. En ny gemensam mötesstruktur sattes upp med fördefinierade förberedelser så att effektiva synkroniseringsmöten kunde hållas.

Potentialer

Vid genomgången av kassaprognosen hittades många potentialer för hur kassaflödet faktiskt kunde förbättras. Merparten låg inom rörelsekapital och i kommunikationen mellan finans och Supply Chain.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss