Nya lösningar för citylogistik

Utmaning med trängsel och utsläpp i stadskärnor

Trängsel är en stor utmaning för dagens stadskärnor där människor och fordon konkurrerar om begränsade gator och torg, som ofta planlagts för helt andra volymer och ändamål. I en stadskärna samexisterar invånare, besökare, näringsidkare, sop- och varutransporter, personbilar och fastighetsägare med olika och ibland motstridiga intressen. Städernas förvaltningar är ansvariga för stadsplanering och har en stor utmaning att ta hänsyn till alla intressenterna samtidigt som de försöker minska koldioxidutsläppen kopplat till klimatutmaningen.

Probleminventering och lösningsidentifiering tillsammans med stadens intressenter

Tillsammans med en större stad i Sverige och dess intressenter, identifierade Coact problemområden samt åtta lösningar enligt kategorierna Ökad samlastning, Miljönudging samt City goes digital för att bidra till en mer hållbar, attraktiv, levande och digital stadskärna. I samarbetet med staden och dess intressenter användes tjänstedesign som är en strukturerad process för kreativt kundcentrerat innovationsarbete.

Förankring inför fortsatt utveckling och test av lösningar

Staden och dess intressenter fick ett faktabaserat beslutsmaterial för att förankra lösningarna för en mer hållbar, attraktiv, levande och digital stadskärna. Med hjälp av beslutsmaterialet förankrades deltagande i en pilot med stadens största logistikintressenter för fortsatt utveckling och test av lösningarna.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss