Sammanslagning av två parallella transportnätverk

Möjligheten att växa befintlig affär

En möjlighet att ta in en ny affär uppstod och innebar en utökning av dagens distributionsaffär i form av mindre utökning av antal kunder, större volym och ny typ av gods. Logiken för den nya affären var att det fanns synergier mellan den befintliga verksamheten och den nya affären.

Hur skall en ny transportaffär prissättas?

I diskussionerna kring prissättningen av affären uppstod en djupare förståelse för komplexiteten kring produktionskostnaden och ett antal frågetecken som behövde utredas närmare lyftes. I stort fanns det osäkerheter i dimensionerande data för dagens manuella transportplanering, exv. körtider, stopptider, fyllnadsgrad på bilar, påverkan av leveranstidsfönster hos kunder, krav på specifika biltyper för vissa kunder eller ordertyper, etc.

Utan en detaljerad förståelse för dagens verksamhet var det svårt att dimensionera hur de tillkommande flödena och kunderna skulle påverka produktionskostnaden och därmed prissättningen av den nya affären.

Modellering av produktionskostnad och optimering

Digitala verktyg tillsammans med intervjuer med dagens transportplanerare användes för att kartlägga hur befintliga bilar körde och betjänade olika orders. Fakta på detaljerad produktionsdata kunde fastslås samt beslut om hur planering skulle gå till framåt. Parallellt sattes en nätverksmodell upp för att besluta hur kunder skulle betjänas och därmed vilka volymer i den nya affären som skulle hanteras av olika distributionspunkter.

Med förståelse för befintlig verksamhet och hur de tillkommande volymerna skulle distribueras användes automatisk ruttplanering för att utvärdera olika distributionsalternativ baserat på miljöpåverkan, kostnad och grad av komplexitet och operationell risk. I de olika distributionsalternativen utvärderades antal leveransdagar till kunder, storlek på leveranstidsfönster, grad av samleverans i de två flödena, dimensionering av antal fordon och typer av fordon samt olika volymscenario baserat på veckodagar och tid på året.

Prissättning och verksamhetsförbättringar

Arbetssättet gjorde det möjligt att ha en detaljerad dialog med kunden och komma överens om förändrad kravställning på service för bästa totalaffär samt en massa insikter om hur dagens transportverksamhet kunde förbättras.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss