Totalkostnadsprogram efter ägarbyte

Mål att sänka overhead-kostnader och öka effektivitet för att nå lönsamhet

Ett företag inom logistik hade kämpat i flera år med negativa resultat, som härrörde från allmänt höga overhead-kostnader samt ineffektivitet i sortering och distribution. Företaget hade nyligen sålts till ett riskkapitalbolag och de nya ägarna behövde snabbt sänka de årliga kostnaderna med 250 Mkr för att uppnå en hållbar lönsamhet.

Nära samarbete med kunden för att driva igenom förändringar på flera delar av verksamheten

Tillsammans med företagets ledning identifierades ett antal olika förbättringsområden som adresserade företagets strategi, struktur och nuvarande affärsmodell. Förbättringsområdena implementerades i ett totalkostnadsprogram i nära samarbete med företagets medarbetare.

Kostnadsminskning med 16%

Totalkostnadsprogrammet lyckades reducera den totala kostnaden med 16%, genom ökad effektivitet i terminaler och distribution samt genom ett större kostnadsfokus inom indirekt inköp.

Låter det intressant?

Läs fler case Kontakta oss