Agera och arbeta tillsammans

Vårt namn Coact handlar för oss om att agera och arbeta tillsammans för att gå ifrån en idé eller utmaning till bestående förändringar som skapar värde. Vi agerar och arbetar tillsammans som kollegor, med våra samarbetspartners och de organisationer som vi driver förändring tillsammans med.

Vår symbol utgår ifrån bokstäverna C samt A och symboliserar samarbetet och agerandet. Tillsammans skapar de en symbol av positivitet och komplexitet. Genom att låta formen vara öppen vill vi visa på en frihet att bygga lösningar tillsammans med andra.