Godstransporter i Helsingborg stad

Förra veckan arrangerade Helsingborg stad ett möte om möjligheter och utmaningar avseende godstransporter i Helsingborg city baserat på en förstudie från Coact. På mötet deltog representanter ifrån fastighetsägare, sällanköpshandeln, dagligvaruhandeln, restauranger, varuleverantörer samt logistikaktörer. Det blev ett trevligt, konstruktivt och öppet möte. Mötet bådar gott för framtida samarbete avseende konceptutveckling av nya sista-milen lösningar med syfte att bidra till en mer hållbar, attraktiv, levande och digital stadskärna.

Härligt med riktiga möten igen!