Läget inom lagerhantering: En synergi av AI, robotik och mänsklig expertis

För ett par veckor sedan deltog jag i ett seminarium anordnat av Consafe Logistics, där nyckeltrender inom lagerhantering presenterades.

  • AI: Optimering av lådor, optimering av godsrörelser, prediktiv påfyllning, optimering av plockrutter, optimering av plockgrupper och arbetskraftsprognos.
  • Robotik: AGV:er/AMR:er, plockrobotar, palleteringsrobotar, automatiserade lager- och hämtningssystem, tunga lyft och repetitiva uppgifter. Mer avancerade användningsfall är svårare att lösa med automatiserade processer idag.
  • Digitala tvillingar: Avancerad teknik som möjliggör virtuell simulering och förbättring av lageroperationer.

Investeringar med snabbare avkastning, skalbara och flexibla lösningar, hållbarhetsregleringar och en snabbt framåtskridande teknikutveckling är fortfarande aktuellt. På en trendnivå är det inga stora nyheter, men skillnaden idag är att allt fler företag har och/eller håller på att implementerar teknologierna. Det handlar inte bara om trender, det är verklighet. 

På seminariet presenterades, vilket även är Coacts erfarenhet, att lagerarbetare bildar dynamiska team med robotar, vilket driver produktiviteten till nya höjder. 

Liksom det är sant att automatisering är viktigt för att öka effektiviteten, är det också sant att 100% automatisering sällan är det rätta svaret. Att förstå vilka arbetsuppgifter som ska automatiseras och till vilken grad är nyckeln och varierar från kund till kund. 

Under seminariet betonade Danica Kragic Jensfelt, professor i datavetenskap, balansen mellan möjligheter och utmaningar som denna kombination av AI och robotik utgör. Lager är en perfekt miljö för robotar och AI eftersom lagermiljön ofta är mer tydligt definierad än andra delar av vår värld och därför enklare för en dator att förstå. 

Det fortsätter att hända mycket inom lagerhanteringsområdet, och företag måste investera i kompetensutveckling och innovation om de vill ligga i framkant.