Last-mile- och distributionsprojekt pågår

Vi bedriver just nu flera projekt inom last-mile och distribution, där både bra visualisering och klustring är viktigt för analys och kommunikation. Öppen källkod är något som vi nyttjar frekvent i vårt arbete och det är fantastiskt vilka möjligheter det medger. Exempelvis har Uber utvecklat ett geospatialt indexeringssystem, kallat H3, som delar in jordens yta i en hexagonstruktur i flera nivåer. Indexeringen öppnar upp för effektiva sätt att visualisera och aggregera geospatial data. Att det är just hexagoner som används är ju dessutom väldigt vackert, eller hur?

https://github.com/uber/h3