Re-design av försörjningskedjan - hot eller möjlighet?

Inför beslutet att behöva designa om försörjningskedjan är det många frågor som behöver jobbas igenom i resan från vision till realisering.

Coact har gedigen kunskap och förståelse inom Operations och Supply Chain med branschfokus på retail, e-handel och dagligvaruhandeln. Vi har genomfört ett stort antal projekt med branschledande företag och har då levererat olika uppdrag ex.

  • Analys av kunders verksamhet, flöden och sortiment
  • Identifiera försörjningskedjans förutsättningar och behov
  • Dimensionerande faktorer, förmågor och ytbehov
  • Kravställning av lagerhanterad utrustning, automation och systemstöd
  • Planering och genomförandet av lagerflytt
  • Projektledning och stöd till delprojektledare
  • Stöd till verksamhet för att säkra driftstarten och kapacitetsökning
  • Design av distribution och Last mile

Kontakta Coact för en diskussion hur vi kan bidra till er framgång