Risk för överhettning på den svenska logistkfastighetsmarknaden

Den svenska logistikfastighetsmarknaden hotas av en potentiell risk för överutbud, enligt en nyligen publicerad rapport, Logistics Sweden 2023, av Cushman & Wakefield.Utvecklingen av logistikfastigheter har ökat snabbt på grund av e-handelns tillväxt och behovet av effektiva distributionsnätverk men det finns en oroande obalans mellan utbud och efterfrågan, vilket kan leda till en nedgång i hyrespriserna för logistikfastigheter.

För att kunna vända den negativa trenden och undvika risken för överutbud på logistikfastighetsmarknaden ser vi från Coact att bl.a följande åtgärder vidtas:

  • Ökad förståelse för den aktuella situationen
  • Samarbeten och partnerskap för att optimera resursanvändningen och dela befintliga utrymmen i stället för att bygga nya fastigheter
  • Diversifiering av användningsområden och främja alternativa användningsområden från olika sektorer för logistikfastigheter
  • Innovativa lösningar genom teknologier som automatisering, robotik och AI för att optimera lagerhantering och logistikprocesser, vilket kan minska behovet av stora mängder fysiskt utrymme

Läs rapporten här: https://www.cushmanwakefield.com/en/sweden/insights/logistics-sweden-report