Välkommen Peter Magnusson!

Vi välkomnar Peter Magnusson ombord som partner på Coact!

Peter säger själv:

“Efter 20 år i arbetslivet är det dags att vara med och bygga ett eget konsultbolag, precis som vi själva vill att det skall vara. Namnet Coact syftar till att realisera sina mål tillsammans.
Coact är ett konsultbolag som hjälper organisationer att realisera sina strategier och idéer så att de kan nå sina mål och vara framgångsrika. Vi arbetar med kunder inom de områden och branscher där vi är bäst och har mest erfarenhet. Vi arbetar tillsammans med både stora bolag och start-ups, för att vi tror att det finns mycket de stora bolagen har att lära av de små och vice versa.
Coact är ett nischat företag med stort nätverk. Inom de områden som vi själva inte är experter samarbetar vi med andra.
Ser fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans med långväga partners, utveckla befintliga och samtidigt bygga nya relationer och samarbeten.
Let’s Coact! 😊”