Utveckling av tjänster

Faktabaserad innovation med fokus på kundupplevelsen

Tjänstedesign är en sorts kunddriven affärsutveckling – ett strukturerat och kreativt sätt att skapa innovation och ta fram användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster eller produkter.

Framtagandet av nya tjänster och produkter kan antingen börja från ett blankt papper eller att verksamheten redan har tillgångar som man önskar att öka utnyttjandet av. Genom att förstå era kunders beteenden och drivkrafter, identifiera möjligheter i er omvärld och marknad kan vi hjälpa er att innovera nya erbjudanden, öka er lönsamhet samt hitta nya intäktsmöjligheter.

Metoden för tjänstedesign eller ”service design” används för effektiv utveckling, test och lansering av nya tjänster eller produkter. Processen delas in i fyra faser; Upptäck, Definiera, Utveckla samt Leverera. Som bilden nedan visar kan man se fas 1 och 3, Upptäcka och Utveckla, som att man breddar perspektivet och vågar tänka fritt medan fas 2 och 4, Definiera och Leverera, handlar om att smalna av och konkretisera tankar och idéer.

Tjänstedesign

Hur kan vi på Coact hjälpa er med tjänstedesign?

Coact stöttar er med analys, projektledning samt coachning genom alla faserna inom tjänstedesign för att realisera era möjligheter till nya tjänster och produkter.

Exempel på frågeställningar där vi arbetat med tjänstedesign:

  • Realiserat nya intäktsströmmar genom förändrad användning av outnyttjade resurser
  • Ökat lönsamheten genom utveckling av nya kunderbjudande
  • Minskat klimatutsläpp genom utveckling av nya tjänster
  • Utvecklat kunderbjudanden utifrån en teknikinnovation

Att använda sig av metoden tjänstedesign kan ge fem viktiga grundpelare till verksamheten för att fortsätta sitt utvecklingsarbete. Dessa fem är insikter, kundresa, tjänsteritning, prototyper och lansering eller uppdatering av tjänst eller produkt.

Insikter

Insikter handlar om att byta fokus i vad som ligger till grund för utvecklingen av verksamheten. Att våga gå från gissningar, spekulationer och personals upplevelse till metodiska efterforskningar i kundernas upplevelse, beteende och vilja.

Insikter

Kundresa

Kundresa innebär att kartlägga hela kundens upplevelse och kontaktpunkter med tjänsten eller produkten för att landa i kundens faktiska uppfattning och upplevelse av den.

Kundresa

Tjänsteritning

Tjänsteritningen, "service blueprint", är leverantörens motsvarighet av kundresan. I denna kartläggning ligger tjänstens eller produktens uppbyggnad i fokus och alla involverade aktörer, gränssnitt mm dokumenteras.

Tjänsteritning

Prototyp

Prototypen är en första version av vad som kan bli den lanserade tjänsten eller produkten. I prototypstadiet är en analys av användarvänlighet och konkurrenskraft essentiell och ett iterativt arbete krävs för att landa i den version som senare önskas lanseras.

Prototyp

Lansering

Lansering eller uppdatering av tjänst eller produkt är det slutliga stadiet med fokus på att färdigställa och skala upp för att i nästa steg kunna lanseras brett.

Lansering

Hör gärna av dig för att diskutera era utmaningar

Kontakta oss